Szkoła Montessori

Oferta edukacyjna

Klasy ogólne profilowane, poniżej prezentujemy naszą ofertę.
Utworzona zostanie klasa wstępna „0” dla absolwentów klas 8 przygotowująca do dwujęzyczności z języka hiszpańskiego lub niemieckiego. Klasa liczy 12 osób.