Szkoła Montessori

Aktualności

KLASA OGÓLNA   DWIE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
O PROFILU:
Utworzone zostaną 3 klasy ogólne
po 16 osób w klasie
możliwa nauka międzyoddziałowa z informatyki , języka obcego, przedmiotów dodatkowych, przedmiotów do wyboru oraz przedmiotów rozszerzonych od klasy 1.
Ścieżka biotechnologiczna może być utworzona również w klasie ogólnej jako grupa międzyoddziałowa.

KLASA DWUJĘZYCZNA   5  ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA
O PROFILU:

Utworzone zostaną  klasy  dwujęzyczne z językiem angielskim, hiszpańskim, niemieckim  jako pierwszym językiem po 16 osób w klasie- możliwa nauka międzyoddziałowa z języka obcego, przedmiotów dodatkowych, do wyboru oraz rozszerzonych od klasy 1.
Utworzona zostanie klasa wstępna „0” dla absolwentów klas 8 przygotowująca do dwujęzyczności z języka hiszpańskiego lub francuskiego lub niemieckiego. Klasa liczy 12 osób. Siatka godzin na stronie liceum www.montessori.szkoła.radom.pl