Szkoła Montessori

Aktualności

KLASA OGÓLNA   DWIE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
O PROFILU:
Utworzone zostaną 3 klasy ogólne
po 16 osób w klasie
możliwa nauka międzyoddziałowa z informatyki , języka obcego,przedmiotów dodatkowych, przedmiotów do wyboru oraz przedmiotów rozszerzonych od klasy 1. Ścieżka 1 biotechnologiczna może być utworzona również w klasie ogólnej jako grupa międzyoddziałowa.

KLASA DWUJĘZYCZNA   5  ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA
O PROFILU:

Utworzone zostaną 2 klasy dwie klasy dwujęzyczne z językiem angielskim, hiszpańskim,niemieckim lub francuskim jako pierwszy język po 16 osób w klasie możliwa nauka międzyoddziałowa z języka obcego, przedmiotów dodatkowych, do wyboru oraz rozszerzonych od klasy 1.