Szkoła Montessori

Dane dziecka

Dane kontaktowe

Sytuacja rodzinna

Dane matki / ojca / prawnego opiekuna

Dane matki / ojca / prawnego opiekuna.
W przypadku jednego rodzica/opiekuna proszę wpisać "nie dotyczy"
Zainteresowania, realizowane w ramach rozszerzonej oferty edukacyjnej:*
Znajomość języków
WYBÓR KLASY

Informacje o uczniu